Προϊόντα

Τα ελατήρια πιέσεως είναι ελατήρια με βήμα (κενό μεταξύ των σπειρών) που όταν δέχεται πίεση από τα δύο άκρα συμπιέζεται.
Κατασκευάζουμε παντός τύπου ελατήρια έλξεως βάσει δείγματος ή σχεδίου του πελάτη. Από ένα τεμάχιο έως χιλιάδες. Από εισαγόμενη πρώτη ύλη σε μαύρο, ανοξείδωτο ή γαλβανιζέ.
Τα Ελατήρια Στρέψεως όπως λέει και το όνομα τους είναι ελατήρια τα οποία με την εφαρμογή δυνάμεων στα άκρα τους...
Κατασκευάζουμε προϊόντα διαμόρφωσης σύρματος βάσει σχέδιο ή δείγμα του πελάτη.
Login-iconLogin